งานเล็ก งานใหญ่   ยินดีให้บริการ

Tel. :  02-149-5858  , 088-615-5454

พรม ทอมือ  -  ALFA
BUAKHAO DECOR AND SERVICE  LTD., PART.

Hand Tufted Carpet ALFA

ลูกค้าสามารถออกแบบลวดลายได้ด้วยตัวเอง  หรือจะเลือกแบบที่มีอยู่แล้วก็ได้

                

ตัวอย่างลายพรมทอมืออัลฟ่า

Alfa 094

Alfa 096

Alfa 104

Alfa 110

Alfa 113

Alfa 131

Alfa 134

Alfa 144

Alfa 146

Alfa 151

Alfa 152

Alfa 153

Alfa 159

Alfa 169

Alfa 171

Alfa 172

Alfa 173

Alfa 174

Alfa 176

Alfa 177

Alfa 178

Alfa 180

Alfa 183

Alfa 187

Alfa 188

Alfa 193

Alfa 194

Alfa 199

Alfa 200

Alfa 201

Alfa 204

Alfa 205

Alfa 210

Alfa 214

Alfa 217

Alfa 219

Alfa 221

Alfa 225

Alfa 228

Alfa 232

Alfa 234

Alfa 238

Alfa 239

Alfa 240

Alfa 246

Alfa 281

Alfa 293

Alfa 303

Alfa 304

Alfa 304B

Alfa 305

Alfa 332

Alfa 342

Alfa 343

Alfa 345

Alfa 355

Alfa 357

Alfa 358

Alfa 368

Alfa 374

Alfa 377

Alfa 386

Alfa 389

Alfa 397

Alfa 401

Alfa 405

Alfa 406

Alfa 407

Alfa 412

Alfa 417

Alfa 419

Alfa 420

Alfa 423

Alfa 424

Alfa 428

Alfa 429

Alfa 431

Alfa 445

Alfa 453

Alfa 455

Alfa 456

Alfa 460

Alfa 461

Alfa 467

Alfa 477

Alfa 483

Alfa 485

Alfa 488

Alfa 509

Alfa 510

Alfa 512

Alfa 513G

Alfa 513R

Alfa 540

Alfa 548

Alfa 549

Alfa 550

Alfa 551

Alfa 554

Alfa 557

Alfa 558

Alfa 561

Alfa 562

Alfa 564

Alfa 569

Alfa 571

Alfa 574

Alfa 575

Alfa 581

Alfa 582

Alfa 586

Alfa 589

Alfa 591

Alfa 592

Alfa 598

Alfa 600

Alfa 601

Alfa 603

Alfa 604

Alfa 605

Alfa 606

Alfa 609

Alfa 610

Alfa 616

Alfa 616R

Alfa 617

Alfa 618

Alfa 621

Alfa 625

Alfa 626

Alfa 627

Alfa 628

Alfa 629

Alfa 630

Alfa 637

Alfa 642

• Standard Size •
    

0.90 X 1.50 M.

1.20 X 1.80 M.

1.50 X 2.40 M.

1.80 X 2.70 M.

หรือทอตามขนาดห้อง  

หรือ กำหนดขนาดตามความต้องการของลูกค้า

 

<<< กลับสู่หน้าหลัก