งานเล็ก งานใหญ่   ยินดีให้บริการ

Tel. :  02-149-5858  , 088-615-5454

พรมดักฝุ่น  -  Pvc Entrance Mat

BUAKHAO DECOR AND SERVICE  LTD., PART.

พรมดักฝุ่น Starflex

คุณสมบัติ : พรมพีวีซีดักฝุ่นสตาร์เฟล็กซ์  ใช้สำหรับดักฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ที่อาจติดมากับรองเท้า อันก่อให้เกิดความสกปรกและทำลายพื้นอาคารบ้านเรือน  อีกทั้งยังชาวยลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอาคาร พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานของวัสดุปูพื้นให้มีความคงทน สวยงาม ยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับวางไว้บริเวณภายอกและภายในประตูทางเข้าอาคารบ้านเรือน

ป้องกัน           ช่วยดักฝุ่น กรวด ทราย ที่อาจติดกับรองเท้าเข้ามาภายในอาคาร

ปลอดภัย        ป้องกันการลื่นไถลขณะรองเท้าเปียกชื้น

ประหยัด         ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอาคาร ยืดอายุการใช้งานวัสดุปูพื้นให้มีความคงทน สวยงาม ยาวนานยิ่งขึ้น

                

สีของพรมดักฝุ่น

• Standard Size •

    ชนิดแผ่น  size S : 12 x 450 x 600 MM.

                   size M : 12 x 600 x 900 MM.

                     size L : 12 x 900 x 1,200 MM.

ชนิดม้วน  : 12 x 1,222 x 6,100 MM.