งานเล็ก งานใหญ่   ยินดีให้บริการ

Tel. :  02-149-5858  , 088-615-5454

กระเบื้องยาง  ยี่ห้อ Starflex
BUAKHAO DECOR AND SERVICE  LTD., PART.

กระเบื้องยาง  รุ่น Static DS7

                 กระเบื้องพีวีซีปูพื้น  รุ่น Static DS7  เป็นกระเบื้องพีวีซีปูพื้นเพื่อการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ชนิดเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น  ที่มีความยืดหยุ่นสูง  มีความต้านทานไฟฟ้า ระหว่าง 1x107 - 1x109   โอหม์

   

• สถานที่เหมาะสมกับการใช้งาน

      สถาบันดูแลรักษาสุขภาพ, โรงพยาบาล, คลินิก, โรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, สถานศึกษา, หรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์                                                           

                    

สีของกระเบื้องยาง   รุ่น Static DS7   หนา 2.0MM.

หมายเหตุ : สีของกระเบื้องยางบนหน้าเว็บไซต์อาจต่างจากสีจริงเล็กน้อย

         

• Standard Size •

2.0 x 608 x 608  MM. : 20  แผ่น/กล่อง : 7.38  ตร.ม./กล่อง