งานเล็ก งานใหญ่   ยินดีให้บริการ

Tel. :  02-149-5858  , 088-615-5454

กระเบื้องยาง  ยี่ห้อ Starflex
BUAKHAO DECOR AND SERVICE  LTD., PART.

กระเบื้องยาง  รุ่น Technic EL5

                 กระเบื้องพีวีซีปูพื้น  รุ่น Technic EL5  เป็นกระเบื้องพีวีซีปูพื้นเพื่อการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ชนิดเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น  ที่มีความยืดหยุ่นสูง  มีความต้านทานไฟฟ้า ระหว่าง 1x104 - 1x106   โอหม์ ผงคาร์บอนที่เคลือบเม็ดพีวีซีไว้  จะมีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าถาวร

   

• สถานที่เหมาะสมกับการใช้งาน

      สถาบันดูแลรักษาสุขภาพ, โรงพยาบาล, คลินิก, โรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, สถานศึกษา, หรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์                                                           

                

สีของกระเบื้องยาง   รุ่น Technic EL5   หนา 2.0MM. , 3.0MM.

 

หมายเหตุ : สีของกระเบื้องยางบนหน้าเว็บไซต์อาจต่างจากสีจริงเล็กน้อย

             

• Standard Size •

2.0 x 608 x 608  MM. : 20  แผ่น/กล่อง : 7.38  ตร.ม./กล่อง

3.0 x 608 x 608  MM. : 13  แผ่น/กล่อง : 4.80  ตร.ม./กล่อง