งานเล็ก งานใหญ่   ยินดีให้บริการ

Tel. 02-149-5858  , 088-615-5454

การรับประกันพื้นไม้ลามิเนต

การรับประกันการติดตั้ง  กำหนด 180 วัน นับจากวันส่งมอบงาน  โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1        หลังจากติดตั้งไปแล้วพบว่าพื้นไม้ลามิเนตมีการโก่งตัว ,บิดงอขึ้นมา    

2        มีอัตราการขยายตัวมากจนผิดปกติ  ทำให้เกิดรอยห่างระหว่างแผ่นไม้มากเกิน 2.0 มิลลิเมตรขึ้นไป

โดยทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไข  การใช้งานปกติเท่านั้น

 

การรับประกันตัวพื้นไม้ลามิเนต  กำหนด 10 ปี (ใช้เพื่ออยู่อาศัย),  3 ปี (ใช้เพื่อการพาณิชย์)  โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้

1        ผิวหน้า Overlay ไม่เป็นรอย จากการใช้งานตามปกติ

2        สีไม่ซีดจาง  เมื่อโดนแสงภายใต้สภาวะอากาศภายในห้องที่แห้ง  ไม่ชื้น

โดยทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไข  การใช้งานปกติเท่านั้น

 

ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1        ตั้งใจขูด, ขีด, ตัดพื้นไม้ หรือการใช้ในทางที่ผิดหรือผิดวิธี เช่น พื้นผิวเสียหายจากการลากหรือทำวัตถุแหลมคม/หนัก ตกหล่นใส่

2        การดูแลรักษาผิดวิธี หรือพื้นไม้ไม่ได้รับการบำรุงรักษา หรือใช้อย่างเหมาะสม  เช่นการใช้น้ำถูพื้นอย่างชุ่ม ๆ หรือปริมาณมากเกิน

            ปกติ  หรือใช้ wax  น้ำมันเคลือบเงาชนิดต่าง ๆ มาลงพื้น หรือการทำความสะอาดพื้นด้วยสารเคมี ฯลฯ

3        น้ำท่วม, น้ำรั่ว, ท่อน้ำซึม, น้ำหก,  ฝนสาด , ท่อประปาแตก  หรือภัยธรรมชาติต่างๆ

4        มีน้ำขังอยู่ข้างใต้พื้น อันเนื่องมาจากเครื่องปรับอากาศรั่ว ฯลฯ

5        เก้าอี้สำนักงานจะต้องทำด้วยล้อที่ไม่หนัก / ล้อเลื่อน หรือถ้าเป็นล้อเลื่อนไนล่อน ให้ใช้เสื่อหรือแผ่นยางรองใต้เก้าอี้

6        จากสัตว์เลี้ยง  เช่น  ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ,  รอยขูดขีดจากเล็บของสัตว์เลี้ยง

7        การติดตั้งผิดวิธี หรือการติดตั้งสินค้าซึ่งมีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจน  เช่น  ติดตั้งบิลท์อินทับบนพื้นลามิเนต , มีการใช้วัสดุใดๆ ยึด

            ติดบล็อกพื้นไม้ลามิเนต ทำให้พื้นไม้ลามิเนตอาจมีการโก่งตัวขึ้นได้

8        ของแข็งที่มีน้ำหนัก และมีคม  มาตกกระทบลงบนพื้นไม้  ซึ่งอาจทำให้แผ่นไม้เป็นรอย  หรือแตก

9        โดนความร้อนสูงมากจากแสงแดดหรือแหล่งกำเนิดความร้อนอื่น , การซีดจางเนื่องจากการได้รับรังสี UV จากแสงแดดโดยตรง

10    การใช้อุณหภูมิสูงมาก เช่น เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าข้างใต้พื้น

11    ความผิดพลาดของพื้นผิวซึ่งมองเห็นได้แต่เพียงจากมุมสะท้อนของแสงไฟเท่านั้น

12    พื้นไม้เสียหายในระหว่างการปรับปรุงโดยผู้อื่น

13    รอยแยกของแผ่นไม้ภายหลังจากการติดตั้ง  เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่มีการยืดหดตัวได้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของฤดู

          กาลและภูมิกาศ

14    จะรับประกันสินค้า เฉพาะตัวพื้นไม้ แต่จะไม่รับประกันอุปกรณ์เสริม ที่ใช้ในการติดตั้งพร้อมกับพื้นลามิเนต  เช่น บัวผนัง , ตัวจบงาน

15    หลักฐานการซื้อขายได้สูญหาย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน,  ใบส่งมอบงานหรือใบรับประกันสินค้า  ซึ่งออกให้โดย  ห้างฯ เท่านั้น