งานเล็ก งานใหญ่   ยินดีให้บริการ

Tel.02-149-5858  , 088-615-5454

การรับประกันพื้นกระเบื้องยาง

การรับประกันสินค้า  กำหนด 1 ปี (ใช้เพื่ออยู่อาศัย),  6 เดือน (ใช้เพื่อการพาณิชย์)  โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1         กระเบื้องพีวีซี จะไม่หลุดร่อนเป็นแผ่น ภายใต้สภาวะอากาศภายในห้องที่แห้ง  ไม่ชื้น

โดยทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไข  การใช้งานปกติเท่านั้น

 

ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1        การดูแลรักษาผิดวิธี เช่น  การใช้น้ำถูพื้นอย่างชุ่ม ๆ มาลงพื้น

2        น้ำท่วม, น้ำรั่ว หรือภัยธรรมชาติต่างๆ

3        ห้างฯ จะรับประกันสินค้า เฉพาะกระเบื้องพีวีซี แต่จะไม่รับประกันอุปกรณ์เสริม ที่ใช้ในการติดตั้งพร้อมกับกระเบื้องพีวีซี

            เช่น บัว , เส้นจบงาน

4        หลักฐานการซื้อขายได้สูญหาย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน,  ใบส่งมอบงานหรือใบรับประกัน  ซึ่งออกให้โดย  ห้างฯ เท่านั้น


ข้อปฏิบัติหลังจากห้างฯ  ได้รับแจ้ง

1         ลูกค้าส่งรูปภาพความเสียหายให้กับทางห้างฯ ก่อน เพื่อเป็นการประเมินสาเหตุเบื้องต้น

2         ตัวแทนจำหน่ายหรือช่างจะเข้าไปตรวจสอบหน้างานภายใน  14  วัน  หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีความเสียหาย

3         ตัวแทนจำหน่ายหรือช่างจะตรวจสอบบริเวณและประเมินบริเวณที่เสียหาย และรายงานกับทางห้างฯ โดยทางห้างฯจะแจ้งให้ลูกค้า

             ทราบถึงผลการตรวจสอบให้กับลูกค้าภายใน  48  ชั่วโมงหลังจากการตรวจสอบ

4         หากพบว่าเป็นความผิดพลาดของสินค้าและการติดตั้งของทางห้างฯเอง  ทางห้างฯจะรีบดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมให้

             ภายใน 30  วันนับจากวันที่ลูกค้าอนุญาตให้เข้าซ่อมแซม  โดยไม่คิดค่าบริการ

5         หากพบว่าเป็นการใช้งานผิดประเภท  ดูแลรักษาไม่ถูกต้อง  หรือสิ่งที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน 

             ทางห้างฯขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

6         ถ้าสีกระเบื้องพีวีซี ที่ทางลูกค้าต้องการหมดสต๊อค  ทางห้างฯ จะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดสินค้าเข้าเพื่อทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้า  แต่

             ถ้ากระเบื้องพีวีซี นั้นทางโรงงานยกเลิกการผลิตไปแล้ว ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเป็นสีอื่นตามที่ลูกค้าเลือก ซึ่งจะ

             เปลี่ยนให้ในบริเวณที่เสียหายเท่านั้น


การดูแลรักษาความสะอาดหลังการติดตั้ง

1         ทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกด้วยไม้กวาด  หรือเครื่องดูดฝุ่นตามความเหมาะสม

2         แนะนำให้ใช้น้ำเปล่าทำความสะอาดคราบกาวที่ตกค้างอยู่บนผิวกระเบื้องพีวีซี หรือตามรอยต่อของแผ่นกระเบื้อง หรือสามารถใช้

             น้ำมันสนเช็ดบางๆ ในบริเวณที่ไม่สามารถขจัดสิ่งสกปรกออกด้วยน้ำเปล่าได้

การดูแลรักษาความสะอาดประจำวัน

1         ทำความสะอาดเศษผงหรือฝุ่นละอองด้วยไม้ม๊อบชุบน้ำที่ผสมกับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง  หรือน้ำยาดูแลรักษาพื้น 

             บิดหมาดๆ  เช็ดถูพื้นตามปกติ  หรือเพียงแค่กวาดด้วยไม้กวาดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม


ข้อควรระวัง !!!

1         ไม่ควรใช้พรมเช็ดเท้าหรือวัสดุปูพื้นอื่นๆ ที่มีด้านหลังเป็นยาง  วางบนกระเบื้องพีวีซี  เพราะจะทำให้เกิดคราบสีเหลือง

2         พยายามหลีกเลี่ยง  อย่าให้กระเบื้องพีวีซีถูกแสงแดดโดยตรง  หรือได้รับความร้อนมากเกินไป

3         ไม่ควรใช้ Wax  ที่มีตัวทำละลายมาจาก Solvent โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วรผสมของ Acetone หรือสารอื่นใดที่มี

             ส่วนผสมเป็นตัวทำลาย PVC เพราะจะทำให้กระเบื้องเกิดการยึดตัว หรือหลุดร่อนได้